ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช้ชุดลูกเสือสำรอง 


ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6


ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชายใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู
นักเรียนหญิงใส่ชุดเนตรนารีสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู


Comments