ประกาศของโรงเรียนบ้านหนองผำ

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองผำ

      วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566  โรงเรียนบ้านหนองผำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการแข่งขันเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาดินดำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

      วันที่ 23 พฤศจิกานยน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำเพื่อร่วมมวางแผน ปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายทำนอง สารวงศ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม โรงเรียนบ้านหนองผำขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้

      วันที่ 23 พฤศจิกานยน 2566 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำเพื่อร่วมมวางแผน ปรึกษา หารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายทำนอง สารวงศ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้เป็นประธานในการประชุม โรงเรียนบ้านหนองผำขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันในวันนี้

      วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองผำ นำโดย นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผำ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

      วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านหนองผำ โดยท่านผู้อำนวยการ นายธงชัย เหง้าวิชัย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 29 ทุน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการเงินทุนการศึกษานักเรียนยากจนพิเศษของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  นายเฉลิมศักดิ์ น้อยศรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ" (ต่อเนื่องปีที่ 5) โดยมี นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ณ สวนน้ำพัชลีพร อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาดินดำ 

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนบ้านหนองผำ นำโดย นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก “สุนทรภู่”

นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ เป็นตัวแทนผู้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 และนำกล่าวคำปฏิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติดผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)​ และจัดกิจกรรมรณรงค์ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทยหยุดภัยยาเสพติด” 

      วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองผำ นำโดย นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้นำที่ดี และปฏิบัติตนตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย


  วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านหนองผำ ได้จัดพิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนจัดพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู ซึ่งในพิธีมีตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านหนองผำ นำโดย นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทำบุญวันวิสาขบูชา ถวายสังฑทาน เวียนเทียน และฟังธรรมเทศนา ณ  วัดป่าสามัคคีวนาราม  ตำบลนาดินดำ

อำเภอเมือง จังหวัดเลย

       โรงเรียนบ้านหนองผำ นำโดย นายธงชัย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัด “การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566”  เพื่อทำความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางในการจัดการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ