ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน

    1. หมายเลขโทรศัทพ์ 0934628060

    2. อีเมล์ nongphum@loei1.go.th

ผู้บริหาร

นายธงชัย เหง้าวิชัย

    1. หมายเลขโทรศัพท์ 0934628060

    2. อีเมล์ Nongphumsch@hotmail.com

แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)